இயற்கையாய் உடல் சூட்டை தணிக்க

சிலருடைய உடலை தொட்டால் ஜீரம் அடிப்பது போல் சுடும். ஜீரம் ஏதும் இருக்காது. ஆனாலும் உடல் சூடாகவே இருக்கும். இதை உடற்காங்கை என்பார்கள். உடலுக்கு இயற்கையான சூட்டை[…]

Read more