இயந்திர கதி

எங்கள் ஊரில் டாக்டர் சுகுமார் Eye Clinic முன்னால் (வியாழக்கிழமை) நின்று கொண்டிருந்தேன். Busy Road. எதிர்புறத்தில் வயதான மூதாட்டி ஒருவர் கூடை நிறைய கொய்யா பழங்களை[…]

Read more