இன படுகொலை 

​நாட்டு மாடு பசும்பால் விலை 100 ரூபாய். ஹெரிடேஜ் பாக்கெட் பால் 40 ரூபாய். பிராய்லர் கோழி கிலோ 160ரூபாய்  நாட்டு கோழி விலை கிலோ 280[…]

Read more