இன்றைய காலகட்டத்தில் 100 கோடிக்கு மேல் வைத்து எடுக்கும் எவ்வுளவோ திரைப்படங்களை பார்கின்றோம். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் 

இன்றைய காலகட்டத்தில் 100 கோடிக்கு மேல் வைத்து எடுக்கும் எவ்வுளவோ திரைப்படங்களை பார்கின்றோம். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் மக்களுக்கு அதனால் என்ன பயன்?????. சற்று நம் வாழ்வியலை[…]

Read more