இனியேனும் முத்துக்குமார்கள் சாகாதிருக்கட்டும்

கண்ணாமூச்சி விளையாட்டில் மரணம் துரத்திக் கொண்டே இருக்கிறது… எல்லாரும் ஜாக்கிரதை… என்றேனும் பிடிபட்டே தீருவோம்”… ஆம்…ஒரு மகத்தான கவிஞனை மரணம் கொண்டே சென்றுவிட்டது. இறந்தவர்களை விட அந்த[…]

Read more