இந்த குதிரை விற்பனைக்கு அல்ல

​படித்ததில் பிடித்தது இந்த குதிரை விற்பனைக்கு அல்ல… பரபரப்பாக இழங்கிக் கொண்டு இருந்தது அந்த சந்தை. பொருட்களை விற்பவர்களும், வாங்குபவர்களுமாக ஏராளமானவர்கள் கூடி இருந்தார்கள். மேற்கு திசையில்[…]

Read more