இந்தியாவிற்கு 143 வது இடம்

சுகாதாரமான நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 143-ஆவது இடம் சுகாதாரமான நாடுகள் தொடர்பாக ஐ.நா. சபை சார்பில் 188 நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இந்தியா 143-ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.[…]

Read more