இந்தியா ஏன் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கங்கள் வெல்வதில்லை?

இந்தியா ஏன் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கங்கள் வெல்வதில்லை? காரணம் ரொம்ப சிம்பிள்… Microsoft ம் கம்பெனிதான்.  சரவணா ஸ்ட்ரோஸ்ம் கம்பெனிதான். இரண்டுமே லாபம் தரும் நிருவனங்கள் என்பதால், சரவணா[…]

Read more