இது தவறா?

இது வாங்கியவன் தவறா?கொடுத்தவன் தவறா? ஒரு லிட்டர் தண்ணீரை சுத்தம் செய்து பாட்டிலில் அடைக்கவும் சேர்த்து ஆகும் செலவு 3 ரூபாய்.அதை அவர் கடைக்காரருக்கு 11 ரூபாய்க்கு[…]

Read more