இதற்கு என்னதான் தீர்வு

​🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 கேள்வி:- ஓரளவு நல்ல வருமானத்தில், குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகத்தான் வாழ்ந்து வந்தேன். இன்றைக்கு இளைஞர்கள் எடுத்த எடுப்பில் 20,000,  30,000 என்று சம்பாதிப்பதால், எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவு[…]

Read more