வெகுநேரம் அமர்ந்து பணி புரிந்தால்

ஒரு நாளில் அதிக நேரம் உட்கார்ந்திருந்தால் இடுப்புவலி, முதுகுவலி வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் வாழ்நாளைக் குறைக்கும் என்ற ஆராய்ச்சி முடிவு சில  மாதங்களுக்கு முன்பு இங்கிலாந்தின்  நேஷனல் ஹெல்த்[…]

Read more