இஞ்சிதொக்கு

இஞ்சி வயிறு சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தரும். இஞ்சிதொக்கு எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம். தேவையான பொருள்கள் : அதிக நார் இல்லாத இஞ்சி –[…]

Read more