ஆஸ்திரேலியாவை ஏன் அகதிகள் விரும்புகிறார்கள்

ஆஸ்திரேலியாவை ஏன் அகதிகள் விரும்புகிறார்கள் என்று இலங்கைத்தமிழ் அகதிகள் முகாமில் இருக்கும் சிலரிடம் பேசியபோது, “எப்படியாவது இங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் போய் விட்டால் போதும். முதலில் அந்நாட்டில் அகதிகளாக[…]

Read more