நடக்கும் ஆலமரம்

​யாரும் காணாத அதிசயம்!! 255 ஆண்டுகளாக வளரும் இந்தியாவின் மிகப்பிரம்மாண்ட “நடக்கும் ஆலமரம்” !! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 இந்தியாவில் மிக அதிக வயதான அந்த உயிர் சிப்பூர் நகரத்தில்[…]

Read more

ஆலமரம்

​ஆலமரம்: இந்தியாவில் ஆலமரம் இல்லாத கிராமமே பார்க்க இயலாது .அதுவும் ஒவ்வரு ஆலமரமும் மிகப் பழமையாக பாரம்பரிய தொடர்ச்சியும் கொண்டவை. பெரிய மரமாக அடர்ந்து படர்ந்து இருப்பதினால்[…]

Read more