ஆற்றோரத்தில் பனைவிதைகளை அடுத்த தலைமுறைக்காக

சென்னை அடையாறு (கூவம்) ஆற்றோரத்தில் பனைவிதைகளை அடுத்த தலைமுறைக்காக…இன்று நண்பர் இராஜ்குமாருயுடன் இணைந்து விதைத்தோம்… “நிலத்தடி நீரை தக்கவைக்க வெள்ளச்சேதத்தை தடுக்க  பனைமரங்களை நீர்நிலை ஓரங்களில் விதைத்து..[…]

Read more