ஆர்கானிக் உணவு

ஆர்கானிக் உணவுகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? தெருவுக்கு தெரு ஆர்கானிக் கடைகள், ஆனால் அது உண்மையில் ஆர்கானிக் கடைதானா என்பதில் பலருக்கும் சந்தேகம். விலையும் அதிகமாக இருக்கிறது. அதற்கு […]

Read more

ஆர்கானிக் உணவு

#OrganicFoods  #Naturafarming   #Pasumaivikatan ஆர்கானிக் உணவுப் பொருட்களை ஏன்  பயன்படுத்த வேண்டும்? ஆர்கானிக் உணவுப் பொருட்களில் செல் சிதைவுகளைக் தடுக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கின்றன.[…]

Read more