ஆன்மிகத்தின் கடமை

​துறவி  ஒருவர் ஒரு ஊருக்கு சென்றார்.  பலர் வந்து அவரை தரிசித்து ஆசி பெற்று சென்றனர். இளைஞன் ஒருவன் வந்தான்   “சாமி எனக்கு ஒரு சந்தேகம்[…]

Read more