ஆணுக்கும், பெண்ணுக்குமான சில உடல் வித்தியாசங்கள்

♥ஆணுக்கும், பெண்ணுக்குமான சில உடல் வித்தியாசங்கள் ♥ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்று கேட்டால், பலரும் மார்பகம் மற்றும் பிறப்புறுப்புக்களைத் தான் கூறுவார்கள். ♥அதைத் தவிர வேறு[…]

Read more