அனுமதி இல்லாமல் ஆட்டோ ஓட்டம்

அதிக கட்டணம்… அனுமதி இல்லாமல் ஓட்டம்… அலறும் ஆட்டோ பயணிகள்! தமிழகத்தில் ஆட்டோ போக்குவரத்து மக்களை பெரும் அல்லலுக்குள்ளாக்கி வருகிறது. சூடு வைத்த மீட்டர்கள், பயணிகளிடம் வசூலிக்கும்[…]

Read more