ஆடிப்பெருக்கு-ஆடி அமாவாசை-குருப்பெயர்ச்சி

நூறாண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் அதிசயம் நாளை ஒரே நாளில் 3 முக்கிய நிகழ்வு ஆடிப்பெருக்கு-ஆடி அமாவாசை-குருப்பெயர்ச்சி மங்கலம் தரும் ஆடிப்பெருக்கு. மூதாதையர்கள் அருளைப் பெற உதவும் ஆடி[…]

Read more