அவர்களுக்கு இருக்கும் வலி என்ன என்பது நம்மால் யூகிக்க முடியுமா

ஒரு காவல் அதிகாரி குடித்துவிட்டு இப்படி அமர்ந்திருப்பது தவறு என்று பதிவிட்டவர்களுக்கு. அவர் செய்தது மிகப் பெரிய தவறு தான்.. மறுக்க முடியாது. ஆனால் அவர்களுக்கு இருக்கும்[…]

Read more