‘அர்ஜுனா விருது’ அரசியலால் கொதிக்கும் அனிதா

நாட்டுக்காக விளையாடினால், நடுவீதியில்தான் நிறுத்துவீர்களா?’  -‘அர்ஜுனா விருது’ அரசியலால் கொதிக்கும் அனிதா. ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்றுத் திரும்பியவர்களுக்கும் மத்திய அரசின் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன. ‘ இந்த[…]

Read more