அருகம் புல்

நரம்புத்தளர்ச்சிக்கு அருகம் புல்… அருகம் புல்லில் அதிக விட்டமின், தாதுப்பொருள் இருப்பதை அறிந்த ஜெர்மானியர் சப்பாத்தியுடன் சேர்த்து ரொட்டி செய்து சாப்பிடுகின்றனர்.  அருகம் புல்லை நன்கு சுத்தம்[…]

Read more