அம்மாவின் மரணம்: ஸ்டாலின் அவர்களின் கருத்து

“என் காலத்திய எனக்கு தெரிந்த தலைவர்களில் எனக்கு உடன்பாடில்லாத ஒரு தலைவருக்காக முதன் முறையாக என்னை மீறி அழுது கொண்டிருக்கின்றேன் இத்தனைக்கும் அவர் எனக்குப் பிடித்த தலைவரில்லைதான்.[…]

Read more