அமிர்தத்தின் மகத்துவங்கள் நிறைந்த கொடி

சித்த மருத்துவர் சக்தி சுப்பிரமணியன் ஆரோக்கியம் தந்து வாழ்நாளை நீட்டிப்பது, நீண்ட ஆயுளோடு வசீகரத்தையும் விருத்தி செய்யக்கூடியது அமிர்தம் ஆகும். அந்த அமிர்தத்தின் மகத்துவங்கள் அத்தனையையும் ஒரு[…]

Read more