அமிர்தக்கரைசல்

சாந்தி என்ற பெண் விவசாயி அமிர்தக்கரைசலை தொடர்ந்து நிலத்திற்கு பயன்படுத்தி வருகிறார் அவரிடம் கேட்ட போது அமிர்தக்கரைசல் தெளித்தால் பயிர்; நன்கு வளரும். மண் பொதுபொதுப்பாக இருக்கும்[…]

Read more