அமரர் ஊர்தி வழங்காததால் பரிதாப சம்பவம்

பழங்குடியினர் ஒருவருக்கு மருத்துவமனை அமரர் ஊர்தி வழங்காததால், அவர் தனது இறந்த மனைவியை தோளில் தூக்கி கொண்டு சென்ற பரிதாப சம்பவம் ஒடிஷாவில் நடைபெற்றுள்ளது. அமங் தேய்[…]

Read more