அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரே தீர்வு வெற்றிலை-பாக்கு

​*அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரே தீர்வு வெற்றிலை-பாக்கு-* *சுண்ணாம்பு போடுவது மட்டுமே!* அதிர வைக்கும் பழந்தமிழரின் பண்பாட்டு உண்மைகள்! பழம்தமிழர் மரபாகட்டும், இந்திய பண்பாடாக இருக்கட்டும் அவை எல்லாமே[…]

Read more