அனுசரித்து போகலாமே

​அந்த வயதான முதியவள் அவளுடைய செக்கை பேங்க் கேஷியரிடம் கொடுத்து,”எனக்கு ஐநூறு ரூபாய் பணம் எடுக்க வேண்டும்” என்றாள் உடனே அந்த பேங்க் கேஷியர் பெண் அந்த[…]

Read more