நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள காய்ந்த அத்திப்பழம்

நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள காய்ந்த அத்திப்பழம் இந்தப் பழம் சீக்கிரம் அழுகிப்போகும் தன்மை உடையதால், பெரும்பாலும் காய்ந்த வடிவத்திலேயே கிடைக்கிறது. இந்த பழத்தில் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் பைட்டோ[…]

Read more