அதிபர் நிக்சன்

#காமராஜர் நாகர்கோவில் தொகுதியில் எம்.பி.யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு டெல்லியில் தங்கி இருந்தபோது, அமெரிக்க அதிபர் நிக்சன் இந்தியா வந்தார்.  காமராஜரைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு, அதிபர் நிக்சன் காமராஜரை சந்திக்க[…]

Read more