யூஸ் அண்ட் த்ரோ” என்று பெருமிதத்துடன் பதிலளித்தார் பேரறிஞர் அண்ணா

வெளிநாட்டுக்குச் சென்றிருந்த பேரறிஞர் அண்ணா, அங்கு விருந்து ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். விருந்தில்… தங்கம், வெள்ளி, பீங்கான் என்று வகை வகையான தட்டுகள் மேஜை மீது இருந்தன. […]

Read more