​சைவம் என்று நினைத்து சாப்பிடும் அசைவம் எது தெரியுமா?

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ நீங்கள் விரும்பி ஆர்டர் செய்யும் வெஜிடபிள் சாலட்டில் காய்கறிகள் மட்டும் தான் உள்ளது என நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது உண்மை தான்! ஆனால் சாலட்டில்[…]

Read more

​நீங்கள் சைவம் என்று நினைத்து சாப்பிடும் இந்த உணவுகள் உண்மையில் அசைவம் என தெரியுமா?

🍕🍕🍕🍕🍕🍜🍜🍜🍜🍜 நாம் சாப்பிடும் உணவை சைவ உணவு மற்றும் அசைவ உணவு என இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம். சிலர் சைவ உணவுகளை மட்டுமே விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஆனால்[…]

Read more