​குழந்தைகளுக்கு டெங்குகவனிக்கத் தவறும் விஷயங்கள்

       டெங்கு ஃபீவரை பொறுத்தவரை, எதிர்ப்புசக்தி குறைவாக இருக்கிற குழந்தைகளை, அதிலும் 10 வயதுக்குள்ளான குழந்தைகளையே அதிகம் அட்டாக் செய்வதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் மருத்துவர்கள். அப்படியென்றால்[…]

Read more