π பற்றி சுவாரசியமான விஷயங்கள் 

நாம் சமையல் செய்யும் போது விகிதங்களை பயன்படுத்துவோம். அரிசி ஒரு டம்ப்ளர் என்றால் தண்ணீர் இரண்டு டம்ப்ளர். ஒரு கிலோ உளுந்திற்கு மூன்று கிலோ அரிசி. இதை[…]

Read more