வீட்டிலேயே தரமான எண்ணெய்

[KGVID width=”426″ height=”240″]http://www.pasumaikudil.com/wp-content/uploads/2015/09/11264073_1429905080667399_1173356366_n.mp4[/KGVID]

வீட்டிலேயே தயாரித்தால் தரமான எண்ணெய் கிடைக்கும். கலப்படத்தை தவிர்க்கலாம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் உறுதி.

தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிக்க பெரிய பெரிய மிஷின் அல்லது செக்மாடு, தேவை என்று நினைத்த எனக்கு? இந்த விடியோ மிகபெரிய அதிர்ச்சி தந்தது –

பாருங்கள் –

-FB

Leave a Reply