அர்னால்டு – 6 விதிகள்

1) உங்களை நம்புங்கள்

trust

 

2) சில விதிகளை உடையுங்கள்

break

3) தோல்வி கண்டு பயப்படவேண்டாம்

donotaf

4) எதிர்மறை சொல்பவர்களை புறக்கணிக்கவும்

dont listen

5) நரகத்தில் வேலை செய்வது போல வேலை பார்க்கவும்

work

6) மற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள்giveothers

Leave a Reply