விவசாயம்-வேரோடு சாயுது!

உழவா…? அழவா…?

———————————-

விவசாயம்-

வேரோடு சாயுது!

விவசாயி-

கண்கள் எல்லாம்

ஆறாகப் பாயுது!

ஏரும் இல்லை

எருதும் இல்லை;

ஏரோட்ட-

எவரும் இல்லை!

நீரோட்டப் பூமியிலே

பயிரிட்டுப்-

பயனும் இல்லை!

காசு, பண ஆசையாலே

பலர்-

காரோட்டச்

சென்று விட்டார்!

நெல் நட்ட

நிலத்தை எல்லாம்

கல் நட்டி

விற்றுவிட்டார்!

‘கான் கிரீட்’

கலவை ஊற்றி

அதில்-

கட்டிடங்கள்

வளர்த்து விட்டார்!

ஆறுகளை

அள்ளுகிறார்;

மலைகளைக்

கிள்ளுகிறார்!

இயற்கை வளங்களை

கொள்ளையிட்டு

செல்லுகிறார்!

ஏரி, குளங்களை

இல்லாமலே

செய்கிறார்!

ஆறு, நதிகளை

இணைப்பதாகச்

சொல்லுகிறார்!

வெறும் வாயினாலே

அவலினை

மெல்லுகிறார்!

அண்டை நாட்டார்

சண்டையிட்டு

தண்ணீர் தர

மறுக்கிறார்!

தமிழ் நாட்டார்

கவலையற்று

‘தண்ணீரில்’

மிதக்கிறார்!

வேலைக்கே-

போக வேண்டாம்

விலையில்லா

அரிசி உண்டு!

சோம்பேறி ஆகிட்டார்!

வேலைக்கே போனாலும்

வேலையே-

செய்ய வேண்டாம்!

விழலுக்கு இறைத்து விட்டார்!

நூறு நாள் திட்டம்;

அத்தனையும் நட்டம்!

பெருகாத குளங்களை

தூர் வாருகின்றார்!

உடல் நோகாமலே

நிழலில்-

இளைப்பாறுகின்றார்!

விவசாய வேலைக்கு

ஆள் கிடைப்பதில்லை!

விளைந்தாலும் உழவர்க்கு

விலை கிடைப்பதில்லை!

“ஊருக்கு உழைத்துழைத்து

எதைத்தான் கண்டோம்?

உடுத்தவோர் உடையின்றி

தெருவிலே நின்றோம்!

விவசாய குடும்பத்தில்

ஏன்தான் பிறந்தோம்?

வேதனைகள் மட்டுமே

முதுகில் சுமந்தோம்!”

கடன்-

சோதனைகள்

துரத்துவதால்

புலம்புகின்றார்!

தாலி, நூலை

விற்கின்றார்!

தன்மானம்-

விற்க அஞ்சி

தற்கொலையும்

செய்கின்றார்!

விவசாயம்

முதுகெலும்பு;

விவசாயி

விலா எலும்பு!

வாய்கிழிய பேசுதற்கு

வேண்டாமா ஓர் வரம்பு?

தமிழகமே-

விழித் தெழும்பு!

தாய்-

மண் வளத்தை

மீட்க கிளம்பு!

கம்ப்யூட்டர்

கவர்ச்சி போலே

விவசாய

புரட்சி வேண்டும்!

இயற்கையோடு

இசைவாக

புதுமைகளை

புகுத்த வேண்டும்!

இளைஞர்களை

ஈர்க்கும் படி

புது-

வேளாண்மை

இருக்க வேண்டும்!

உழுபவன்

ஏர்ப்பின்னே

முழு-

அரசாங்கமும்

நிற்க வேண்டும்!

இல்லை என்றால்…

இயற்கைக்கு மாறாக

இறக்குமதி செய்கின்ற

வெளிநாட்டு ‘விஷ மண்ணை’

வெட்கம் கெட்டு தின்று விட்டு

தவணை முறையிலே

நம்-

தலை முறைகள்

சாக வேண்டும்!
எது வேண்டும்?.
“என் மக்கள்” 

கடல் மலை மேகம்தான் எங்கள் கூட்டம்…

Leave a Reply