மரத்த வெட்டுவதற்க்கு முன்

மரத்த வெட்டுவதற்க்கு முன் 5 நிமிடம்  மரம் நிழலில் உட்கார்ந்து பாருங்க…..

அதுக்கு அப்பறம் ஓரு குச்சியை கூட உடைக்க மாட்டிங்க.

Leave a Reply