மணமகளும் குத்துவிளக்கும் – அர்த்தம் என்ன தெரியுமா?

ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க‍ வேண்டிய ஐந்து நற்குணங்கள், இந்த குத்துவிளக்கில் உள்ள‍ ஐந்து முகங்களை ஏற்றுவதன் மூலம் உறுதி அளிப்பதாளக அர்த்தம் ! குத்துவிளக்கில் உள்ள‍ ஐந்து முகங்களும், பெண்ணுக்கு வேண்டிய அன்பு, அறிவு, உறுதி, நிதானம்,பொறுமை போன்ற ஐந்து நற்குணங்களை குறிப்பதாகும். அதனால்தான் ஒரு பெண் திருமணமாகி முதல் முறையாக தனது கணவன் வீட்டிற்கு அதாவது புகுந்த வீட்டிற்கு வரும்போது முதல் வேலையாக அப்பெண்ணைக் குத்துவிளக்கை ஏற்றச் சொல்லி, அந்த குத்து விளக்கில் ஏற்றப் பட்ட‍ தீபம் மூலமாக வீடுமுழுக்க‍ ஒளிபரவச் செய்கின்றனர்.

Leave a Reply