நூபுர கங்கை தீர்த்தம்

வருடம் முழுவதும் வற்றாமல் தண்ணீர் வரும்

நூபுர கங்கை தீர்த்தம்!!!!

இடம்: காட்டழகர் கோவில்
திருவில்லிபுத்தூர்!!!!

Leave a Reply