துணை கொடு

பள்ளியறையில் மட்டுமல்ல

சமையலறையிலும்

அவளுக்குத் துணை கொடு…
மாதத்தில் மூன்று நாட்கள்

மனைவிக்கு தாயாகு

மற்றைய நாளெல்லாம் சேயாகு.
அவள் ஆடைகளை

சலவை செய்வது

அவமானம் அல்ல.

நீ வழங்கும் சம தானம்.
இரவிலே தாமதித்து

இல்லம் செல்வதை

இயன்ற வரை குறைத்திடு.

இயலாத நிலையிலே அவள்

இருந்திடக் கண்டாலே

உறவுதனைத் தவிர்த்திடு.
உப்பு கறிக்கு கூடினாலும்

தப்பு சொல்லி ஏசாதே.

உதட்டு சுழிப்பை தவிர்த்து நீயும்

அதையும் ருசிக்க தவறாதே.
சின்னச் சின்ன சண்டைகள்

தினம் தோறும் போட்டுக் கொள்

சினம் கூடி பெரும் சண்டை

வந்திடாமல் பார்த்துக் கொள்.
அடிக்கடி உறவு வைத்தால்

அலுத்துமே போய் விடும்

அவ்வப்போது உறவு கொண்டால்

ஆனந்தம் பெருகிடும்.
அவள் கர்ப்பம் சுமக்கையில்

நீ அவளை சுமந்திடு.

அவள் வேலையில் அரைவாசி

உன் கையில் எடுத்திடு.
சிலநாளில் காலை வரை

அவள் அழகாய் தூங்கட்டும்

அவள் படுக்கை சென்று

உன் கை தேநீர் வழங்கட்டும்.
உறவது முடிந்த பின்னே

உன்பாட்டில் தூங்காதே

உன்னவள் உன் மார்பில் தூங்க

ஓரிடம் கொடுக்க தவறாதே.
தாமதித்து வீடு வந்தால்

தகுந்த காரணம் சொல்.

தப்பு உன்னில் இருந்தாலே

மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்.
வேலைக்குச் செல்லும் போதும்

வேலைவிட்டு வந்த போதும்

புன்னகை சேர்ந்த முத்தத்தை

பூவையவளுக்கு போட்டு விடு.
சிறப்பான நிகழ்ச்சி எதற்கும்

தேவி அவளை கூட்டிச் செல்

எடுப்பான பெண்ணைக் கண்டால்

எட்டி நீயும் நின்று கொள்.
நோயிலே அவள் வீழ்ந்தால்

பாயாகி விடு.

நோவொன்று அவள் கண்டால்

தாயாகி விடு.
உன்னாலே அவள்

வடிக்கின்ற கண்ணீர்

ஆனந்தக் கண்ணீராய் இருக்கட்டும்.

ஆத்திரம் கூடினால்

அழுது தொலைத்து விடு.
அவளை அடிக்கும் பழக்கமதை

அறவே வெறுத்து விடு.

வேளை வரும் போதெல்லாம்

வெளியே அழைத்துச் செல்.
வேதனை அவள் கொள்ளாமல்

விருப்பங்களினை ஏந்திக் கொள்.

அவளொரு குற்றம் செய்தால்

அணைத்துப் புரிய வை.
அன்னையாக நீ மாறி

அவளை திருந்த வை.

அவளின் நட்புகளை

அவள் தொடர அனுமதி.
அவளுக்கும் மனசிருப்பதை

உன் மனம் புரிந்தால் பெறுமதி.

தலை நரைக்கும் காலத்திலும்

சேர்ந்தே உறங்கி விடு.
சாகப் போகும் நேரத்திலும்

அவள் கை பிடித்து விடு .
“என் மக்கள்” 

கடல் மலை மேகம்தான் எங்கள் கூட்டம்…

Leave a Reply