ஞாபகம் இருக்கா

இப்படி ஒரு தருணத்தை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியுமா .!  பள்ளியில் சேர்க்க தகுதியானவனா என்று நடத்தப்படும் சோதனை இது .! ஞாபகம் இருக்கா .!!

Leave a Reply