ஜெட் விமானம் போடும் கோடுகள்

வானத்தில் கோடு கோடாக போட்டுக் கொண்டு விமானம் போவதை பார்த் திருப்பீர்கள். அதுதான் ஜெட் விமானம். அதுவும் இந்த விமானம் காலை நேரத்தில் வானில் செல்லும்போது பார்த்தால், இந்த கோடுகள் எல்லாம் ரொம்பவும் தெளிவாக தெரியும். நம்ம எல்லோரும் அதைப் புகை என்றுதான் நினைப்போம். இல்லையா? ஆனால், அது வெறும் புகை கிடையாது. அதில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடும், பிற துகள்களும் நிறைய இருக்கிறது.
விமானம் உயரத்தில் பறக்கும்போது, அங்கே வெப்பநிலை ரொம்பவும் குறைவாக இருக்கும். அதனால், கார்பன்-டை-ஆக்சைடு வாயு குளிர்ந்து பனிக்கட்டியாகி விடுகிறது. இதைத்தான் `உலர் பனிக்கட்டி’ என்று கூறுகிறார்கள். இதனுடைய துகள்கள் மீது, நீராவியும் படிந்து பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது. இதுதான் வெண்மேகம் போன்று வானில் திரண்டு காட்சி அளிக்கும். ஜெட் விமானம் விடும் புகையின் பாதையில் இந்த உறைதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. அதனால் தான் நமக்கு வானத்தில் நீளமாக…கோடு போட்ட மாதிரி தெரிகிறது.

Leave a Reply