கமல்ஹாசன் டுவிட்டரில் பதிவு

நாம் மொழியற்ற குரங்குகளாக இருந்தபோதும் காவிரி ஓடியது, நமக்குப் பின்னும் அது ஓடும்: கமல்ஹாசன் டுவிட்டரில் பதிவு      #ikamalhaasan   #cauveryissue 

Leave a Reply