ஓரம்கட்டிவிடாதீர்கள்

இதைப்படித்து முடித்ததும் ஓரம்கட்டிவிடாதீர்கள் 
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு திறமை இருக்கிறது அதை வெளிக்கொண்டு வர நாம் முயற்சி எடுத்தாலே போதும்..

Leave a Reply