ஒன்பதின் தத்துவம்

ஒன்பதின் தத்துவம்,என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
**************************************
************

*9ன் சிறப்பு தெரியுமா?* 
*எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது.* 
அந்த எண்ணில் 

நீண்ட வாழ்வு எனும் 

அர்த்தம் பொதிந்திருப்பதாகச்

சொல்கின்றனர், 
சீனர்களின் சொர்க்க கோபுரம்,

ஒன்பது வளையங்களால்

சூழப்பட்டுள்ளது. 

எகிப்து, ஐரோப்பா, கிரீக்

முதலான நாடுகளும் 

9-ஆம் எண்ணை 

விசேஷமாகப் பயன்படுத்திப்

போற்றுகின்றன. 
புத்த மதத்தில், 

மிக முக்கியமான 

சடங்குகள் யாவும் 

ஒன்பது துறவிகளைக் கொண்டே

நடைபெறும். 
*தங்கம்,வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினத்தின் சுத்தத்தை 999 என்று மதிப்பிடுவார்கள்*
பெண்களின் கர்ப்பம்,

பூரணமாவது ஒன்பதாம் மாத

நிறைவில்தான்!

ஒன்பது எனும் எண் 

இன்னும் மகத்துவங்கள் 

கொண்டது. 

ஒன்பது என்ற எண்ணுக்கு

வடமொழியில் நவம் 

என்று பெயர். 
நவ என்ற சொல் 

புதிய, புதுமை எனும் 

பொருள் உடையது.
*நவ சக்திகள்:*
1,வாமை, 

2,ஜேஷ்டை, 

3,ரவுத்ரி, 

4,காளி, 

5,கலவிகரணி, 

6,பலவிகரணி, 

7,பலப்பிரமதனி, 

8,சர்வபூததமனி, 

9,மனோன்மணி,
*நவ தீர்த்தங்கள்:*
1,கங்கை, 

2,யமுனை, 

3,சரஸ்வதி, 

4,கோதாவரி, 

5,சரயு, 

6.நர்மதை, 

7,காவிரி, 

8,பாலாறு, 

9,குமரி
*நவ வீரர்கள்:*
1,வீரவாகுதேவர், 

2,வீரகேசரி, 

3,வீரமகேந்திரன், 

4,வீரமகேசன், 

5,வீரபுரந்திரன், 

6,வீரராக்ஷசன், 

7,வீரமார்த்தாண்டன், 

8,வீரராந்தகன், 

9,வீரதீரன்
*நவ அபிஷேகங்கள்:*
1,மஞ்சள், 

2,பஞ்சாமிர்தம், 

3,பால், 

4,நெய், 

5,தேன், 

6,தயிர், 

7,சர்க்கரை, 

8,சந்தனம், 

9,விபூதி.
*நவ ரசம்:*
1,இன்பம், 

2,நகை, 

3,கருணை, 

4,கோபம், 

5,வீரம், 

6,பயம், 

7,அருவருப்பு, 

8,அற்புதம், 

9,சாந்தம் ,

ஆகியன நவரசங்கள் ஆகும்.
*நவக்கிரகங்கள்:*
1,சூரியன், 

2,சந்திரன், 

3,செவ்வாய், 

4,புதன், 

5,குரு, 

6,சுக்கிரன், 

7,சனி, 

8,ராகு, 

9.கேது
*நவமணிகள்:-*
*நவரத்தினங்கள்:*
1,கோமேதகம், 

2,நீலம், 

3,வைரம், 

4,பவளம், 

5,புஸ்பராகம், 

6,மரகதம், 

7,மாணிக்கம், 

8,முத்து, 

9,வைடூரியம்
*நவ திரவியங்கள்:*
1,பிருதிவி, 

2,அப்பு, 

3,தேயு, 

4,வாயு, 

5,ஆகாயம், 

6,காலம்,

7, திக்கு, 

8,ஆன்மா, 

9,மனம்
*நவலோகம் (தாது):*
1,பொன், 

2,வெள்ளி, 

3,செம்பு, 

4,பித்தளை, 

5,ஈயம், 

6,வெண்கலம், 

7,இரும்பு, 

8,தரா, 

9,துத்தநாகம்
*நவ தானியங்கள்:*
1,நெல், 

2,கோதுமை, 

3,பாசிப்பயறு, 

4,துவரை, 

5,மொச்சை, 

6,எள், 

7,கொள்ளு, 

8,உளுந்து, 

9,வேர்க்கடலை
*சிவ விரதங்கள் ஒன்பது:*
1,சோமவார விரதம், 

2,திருவாதிரை விரதம், 

3,உமாகேச்வர விரதம், 

4,சிவராத்ரி விரதம், 

5,பிரதோஷ விரதம், 

6,கேதார விரதம், 

7,ரிஷப விரதம், 

8,கல்யாணசுந்தர விரதம், 

9,சூல விரதம்
*நவசந்தி தாளங்கள்:*
1,அரிதாளம், 

2,அருமதாளம், 

3,சமதாளம், 

4,சயதாளம், 

5,சித்திரதாளம், 

6,துருவதாளம், 

7,நிவர்த்திதாளம், 

8,படிமதாளம், 

9,விடதாளம்
*அடியார்களின் பண்புகள்:*
1,எதிர்கொள்ளல், 

2,பணிதல், 

3,ஆசனம் (இருக்கை) தருதல், 

4,கால் கழுவுதல், 

5,அருச்சித்தல், 

6,தூபம் இடல், 

7,தீபம் சாட்டல், 

8,புகழ்தல், 

9,அமுது அளித்தல்,
*(விக்ரமார்க்கனின் சபையிலிருந்த 9 புலவர்கள்;* *நவரத்னங்கள் எனச் சிறப்பிக்கப்படுவர்)* 
1,நவரத்னங்கள் (முனிவர்கள்)தன்வந்த்ரி

2,க்ஷணபகர், 

3,அமரஸிம்ஹர், 

4,சங்கு, 

5,வேதாலபட்டர்,

6,கடகர்ப்பரர், 

7,காளிதாசர், 

8,வராகமிஹிரர், 

9,வரருசி
*அடியார்களின் நவகுணங்கள்:*
1,அன்பு, 

2,இனிமை, 

3,உண்மை, 

4,நன்மை, 

5,மென்மை, 

6,சிந்தனை, 

7,காலம், 

8,சபை, 

9,மவுனம்.
*நவ நிதிகள்:*
1,சங்கம், 

2,பதுமம், 

3,மகாபதுமம், 

4,மகரம், 

5,கச்சபம், 

6,முகுந்தம், 

7,குந்தம், 

8.நீலம், 

9.வரம்
*நவ குண்டங்கள்:*
யாகசாலையில் அமைக்கப்படும்

ஒன்பது வகையிலான 

யாக குண்ட அமைப்புக்கள்: 
1,சதுரம்,

2,யோனி, 

3,அர்த்த சந்திரன், 

4,திரிகோணம், 

5,விருத்தம் (வட்டம்), 

6.அறுகோணம், 

பத்மம், 

எண்கோணம்,
*பிரதான விருத்தம்.* 
1,நவவித பக்தி : 

2,சிரவணம், 

3,கீர்த்தனம்,

4,ஸ்மரணம், 

5,பாத சேவனம்அர்ச்சனம், 

6,வந்தனம், 

7,தாஸ்யம், 

8,சக்கியம், 

9,ஆத்ம நிவேதனம்
*நவ பிரம்மாக்கள் :* 
1,குமார பிரம்மன், 

2,அர்க்க பிரம்மன், 

3,வீர பிரம்மன், 

4,பால பிரம்மன், 

5,சுவர்க்க பிரம்மன்,

6,கருட பிரம்மன், 

7,விஸ்வ பிரம்மன், 

8,பத்ம பிரம்மன், 

9,தராக பிரம்மன்
*நவக்கிரக தலங்கள் -*
1,சூரியனார் கோயிவில்,

2,திங்களூர், 

3,வைத்தீஸ்வரன் கோவில்,

4,திருவெண்காடு, 

5,ஆலங்குடி, 

6,கஞ்சனூர், 

7,திருநள்ளாறு, 

8,திருநாகேஸ்வரம், 9,கீழ்ப்பெரும்பள்ளம்
*நவபாஷாணம் -* 
1,வீரம்,

2, பூரம்,

3, ரசம், 

4,ஜாதிலிங்கம், 

5,கண்டகம், 

6,கவுரி பாஷாணம், 

7,வெள்ளை பாஷாணம்,

8,ம்ருதர்சிங், 

9,சிலாஷத்
*நவதுர்க்கா -*
1,ஸித்திதத்ரி, 

2,கஷ்முந்தா, 

3,பிரம்மாச்சாரினி, 

5,ஷைலபுத்ரி, 

7,மகா கவுரி, 

8,சந்திரகாந்தா, 

9,ஸ்கந்தமாதா, 

6.மகிஷாசுரமர்த்தினி, -,காளராத்ரி
*நவ சக்கரங்கள் -*
1,த்ரைலோக்ய மோகன சக்கரம்,

2,சர்வசாபுரக சக்கரம், 

3,சர்வ சம்மோகன சக்கரம், 

4,சர்வ சவுபாக்ய சக்கரம், 

5,சர்வார்த்த சாதக சக்கரம், 

6,சர்வ ரக்ஷõகர சக்கரம், 

7,சர்வ ரோஹ ஹர சக்கரம், 

8,சர்வ ஸித்தி ப்ரத சக்கரம்,

9,சர்வனந்தமைய சக்கரம்.
நவநாதர்கள் – 

1,ஆதிநாதர், 

2,உதய நாதர், 

3,சத்ய நாதர், 

4,சந்தோஷ நாதர், 

5,ஆச்சாள் அசாம்பயநாதர், 

6,கஜ்வேலி கஜ்கண்டர் நாதர், 

7,சித்த சொவ்றங்கி 

8,நாதர், மச்சேந்திர நாதர், 

9,குரு கோரக்க நாதர்
உடலின் நவ துவாரங்கள் : 

இரண்டு கண்கள், 

இரண்டு காதுகள், 

இரண்டு மூக்குத் துவாரங்கள்,

ஒரு வாய், 

இரண்டு மலஜல துவாரங்கள்
உடலின் ஒன்பது சக்கரங்கள் : 

1,தோல், 

2,ரத்தம், 

3,மாமிசம், 

4,மேதஸ், 

5,எலும்பு, 

6,மஜ்ஜை, 

7,சுக்கிலம், 

8,தேஜஸ், 

9,ரோமம்

                                                         🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply