ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்

​*ஏழுவித_ஆச்சரியங்கள்*
1. *மரணம்என்பது நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்தே தீரும் என்பதை* 

*அறிந்த மனிதர்கள்,* 

*கவலைப்படாமல்,*

*தன் கடமைகளச்*

*செய்யாமல்*

*சிரித்துக் கொண்டிருப்பது* *ஆச்சரியம்…*
2. *ஒரு நாளில் *இவ்வுலகம் அழிந்து போகும்* *என்பதை அறிந்த மனிதன்,* *உலகத்தின்மீது*

*மோகம்* *கொண்டிருப்பது ஆச்சரியம்…*
3. *எந்த ஒரு செயலும்*

*இறைவன் விதித்தபடியே நடக்கும்* *என்பதை அறிந்த *மனிதன்,* 

*கைநழுவிச் சென்றவற்றை* 

*எண்ணி* *கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது* *ஆச்சரியம்…*
4. *மறுமை வாழ்க்கைக்கான தீர்வு* *இவ்வுலகிலேயே இருப்பதை* 

*நம்புகின்ற மனிதன்,* 

*அதனைப் பற்றி* *அக்கறையின்றிவாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஆச்சரியம்…*
5. *நரக நெருப்பின் வேதனைபற்றி அறிந்த மனிதன்,* 

*அது பற்றி சிந்திக்காமல் தொடர்ந்தும் பாவம், தவறு செய்வது ஆச்சரியம்…*
6. *இறைவன் ஒருவனே என்று அறிந்த மனிதன், அவனைத் தவிர வேறு எவருக்கோ வணக்கத்தைநிறை வேற்றுவது ஆச்சரியம்…*
7. *சுவர்க்கத்தைப் பற்றி* *அறிந்த மனிதன்*, *உலக செல்வங்களை சேர்த்து* *வைப்பதில் தமது முழு வாழ்வையும் கழிப்பது*

*ஆச்சரியம்…!*
*ஆச்சரியம்…!*

*ஆச்சரியம்…!*

*ஆச்சரியம்…!*
 *பொறுமையைவிட மேலான தவமுமில்லை* 

*திருப்தியை விட மேலான இன்பமுமில்லை*

*இரக்கத்தை விட உயர்ந்த அறமுமில்லை*

*மன்னித்தலை விட ஆற்றல் மிக்க ஆயுதமில்லை*
*தோல்விகள் சூழ்ந்தாலும். இருளை விளக்கும் கதிரவன் போல அதனை நீக்கி அடுத்தடுத்த வெற்றி படியில் கால் அடி எடுத்து வையுங்கள். முடியும் வரை அல்ல, உங்கள் இலக்கினை அடையும் வரை. இந்த விடியல் உங்கள் வாழ்விலும் விடியட்டும்*    

 

*முக மலர்ச்சியோடும், நம்பிக்கையுடனும் எழுந்து புதிய நாளை துவங்க இறைவன் அருள் புரியட்டும்!*     

                        *அன்பான இனிய நற்காலைப்பொழுது வணக்கம்

Leave a Reply