எலுமிச்சையை அருகில் வைத்து தூங்கினால்….

அதிக மருத்துவ சக்தி கொண்ட எலுமிச்சையின் ஒரு துண்டைஇரவில் படுக்கும் போது அருகில் வைத்துக் கொண்டுதூங்கினால் நடக்கும் அதிசயங்கள் இதோ!

சிலருக்கு இரவில் தூங்கும் போது மூக்கடைப்பு பிரச்சனைகள்ஏற்படும். அதனால் ஏற்படும் தூக்கமின்மை பிரச்சனையைதடுக்க, இரவில் படுக்கும் போது, ஒரு துண்டு எலுமிச்சையைஅருகில் வைத்து தூங்கினால், மூக்கடைப்பு நீங்கி, சுவாசிக்கும்திறன் மேம்படும்.

எலுமிச்சை காற்றில் உள்ள அசுத்தத்தை உறிஞ்சி, சுத்தமான காற்றை வழங்குவதுடன், தீங்குவிளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை உறிஞ்சி, சுத்தமான காற்றினை சுவாசிக்க உதவுகிறது.

அதிலிருந்து வெளிவரும் நறுமணத்தால் உடல் மற்றும் மனம் அமைதியாகி, மன அழுத்தம்ஏற்படுவது தடுக்கப்படும்.

எலுமிச்சையில் இருந்து வெளிவரும் நறுமணம் நமது உடம்பில் ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து,சீராக்குகிறது.

எலுமிச்சை ஒரு நல்ல இயற்கை பூச்சிக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது.  அதிலிருந்து வரும் நறுமணம், பூச்சிகள்நம்மை அண்டாமல் தடுக்கிறது.

அருகில் வைத்துக் கொண்டு தூங்கினால்,இரவு முழுவதும் அதன் காற்றினை சுவாசித்து, மறுநாள் காலையில் உடல் புத்துணர்ச்சியுடனும்,ஆற்றலுடனும் இருப்பதை உணரக்கூடும்.

எலுமிச்சை பழத்தில் இருந்த வெளிவரும் நறுமணம், மூளையில் செரடோனின் என்னும்ஹார்மோனின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, மனநிலையை சந்தோஷமாகவும், நேர்மறையானஎண்ணங்களுடனும் இருக்க உதவுகிறது

Leave a Reply