இன படுகொலை 

​நாட்டு மாடு பசும்பால் விலை 100 ரூபாய்.

ஹெரிடேஜ் பாக்கெட் பால் 40 ரூபாய்.
பிராய்லர் கோழி கிலோ 160ரூபாய் 

நாட்டு கோழி விலை கிலோ 280 ரூபாய்
பாக்கெட் சமையல் எண்ணெய் 90 ரூபாய் 

செக்கு எண்ணெய் விலை 250 ரூபாலிருந்து 380 ரூபாய்வரை
பிஸ்கட் பாக்கெட் விலை 25 ரூபாய் 

கடலை மிட்டாய் பாக்கெட் 35 ரூபாய்
புலி மார்க் சியக்காய் தூள் 20 ரூபாய் …. 

கெமிக்கல் ஷாம்ப் 1 ரூபாய்.
ஆக அன்பான உறவுகளே !.

நம்மிடம் விஷத்தை கெமிக்கல தள்ளி விட்டு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வித சூழ்ச்சிய உண்டு செய்கிறார்கள் .. 
அதுமட்டும்மல்லாமல் நம் இயற்கையை நாம வாங்கி சாப்பிட முடியாத நிலைய உருவாக்கி …. 80 சதவீதம் ஏழை மக்கள் வாங்கி சாப்பிடும் விஷ உணவுகளை உற்பத்தி செய்து அவர்களிடம் வியாபாரம் செய்து …
விஷம் இல்லாத உணவுகளை பணம் இருப்பவன் மட்டும் வாங்கி சாப்பிடும் நிலையில் தள்ளி விட்டு …
ஏழையை இன படுகொலை செய்ய துணிந்து விட்டார்கள் … 
நாம்தான் புரியவைக்கவேண்டும்
உறவுகளே! 

இயற்கை விவசாயத்தை மட்டும் விட்டு விடாதீர்கள் …
“என் மக்கள்” 

கடல் மலை மேகம்தான் எங்கள் கூட்டம்…

Leave a Reply